Razpisi Eko sklada

Nepovratne finančne spodbude le za lesena okna

Razpisi Eko sklada - petek, 14.01.2011 ob 00:00

Ljubljana - Eko sklad bo letos iz sredstev, ki jih zbira na podlagi energetskega zakona in uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, občanom ponudil nepovratne finančne spodbude v skupni višini 12 milijonov evrov. Večja sprememba v primerjavi z letom 2010 je omejitev spodbud pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva, tako da bodo do sredstev upravičeni le investitorji v lesena okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve.  

To so sporočili iz Eko sklada, katerega program je potrdila vlada konec minulega leta.

Investitorji, ki bodo vgrajevali okna iz PVC-profilov, torej letos ne bodo dobili nepovratnih sredstev tega sklada. Omeniti velja, da večina takšnih oken v ponudbi na slovenskem trgu izpolnjuje energetske zahteve glede učinkovitosti, ob tem pa so tudi precej cenejša kot tista okna z lesenimi okviri, ki izpolnjujejo energetske standarde. Tudi zato sta se kar dve petini vseh prosilcev za nepovratna sredstva lani odločili, da bosta vgrajevali okna s plastičnim profilom, čeprav je Eko sklad namenjal za vgradnjo energetsko učinkovitih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z lesenim okvirom kar dvakrat večjo nepovratno finančno spodbudo.

 

Direktor Eko sklada Franc Beravs pojasnjuje: »Okna, izdelana iz PVC-profilov, so danes bistveno cenejša kot okna, izdelana iz lesa, hkrati pa skoraj celotna ponudba teh oken izpolnjuje razpisne zahteve energijske učinkovitosti, tako da je bil namen spodbud v smislu znižanja cen na trgu in izboljšanja energijske učinkovitosti produktov v tem segmentu že dosežen. Občani se predvsem zaradi višje investicije in s tem povezane daljše vračilne dobe investiranega ukrepa z vidika prihranka energije le redko odločajo za vgradnjo lesenih oken. To pa je dodaten razlog upravičenosti spodbujanja tega ukrepa.«

 

Odločitev je skladna tudi z nacionalno politiko lesa, ki je bila sprejeta v državnem zboru; les oziroma gozdovi namreč predstavljajo ponor CO2. Dolgoročno bo operativni program za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v celotno bilanco emisij vključeval tudi ogljik, ki je vezan v lesenih izdelkih, saj predstavlja bistveni zamik pri sproščanju CO2 v ozračje. Zato je smiselno spodbujati tudi povečevanje vgradnje tovrstnih izdelkov, njihovo uporabo, kakovost in trajnost, dodaja Beravs. Ne nazadnje se pri proizvodnji kubičnega metra PVC-materiala, katerega surovina je fosilnega izvora, v ozračje spusti skoraj 5 ton CO2, pri aluminiju pa več kot 25 ton. Nasprotno pa kubični meter lesa med nastajanjem in fotosintezo veže 0,9 tone CO2, izdelek v uporabi pa nadaljnje 1,1 tone, torej kubični meter lesenega izdelka zmanjša količino CO2 v ozračju za 2 toni. Za izdelavo lesenih oken je potrebne kar sedemkrat manj energije kot za izdelavo PVC-oken, katerih energijska bilanca in ocena izdelka v njegovem življenjskem krogu sta bistveno slabši od lesenih. Leseni izdelki so trajnejši, imajo daljšo življenjsko dobo, kar pomeni, da med dolgoletno uporabo skladiščijo CO2 in tako pripomorejo k njegovemu znižanju v ozračju, opozarjajo na strokovne argumente v Eko skladu.

 

Od skupno 12 milijonov evrov, namenjenih nepovratnim finančnim spodbudam investitorjem, bo letos Eko sklad večino denarja, to je deset milijonov evrov, namenil spodbujanju izvedbe različnih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- ali dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih na javnem pozivu 6SUB-OB11. Ukrepi, za katere bodo občani lahko pridobili nepovratne finančne spodbude, so naslednji:

− vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

− vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso,

− vgradnja toplotne črpalke,

− prva vgradnja centralnega ogrevanja pri obnovi stavbe in priključitvi na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,

− vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stavbe,

− toplotna izolacija fasade pri obnovi stavbe,

− toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi stavbe,

− vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

− gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe,

− nakup stanovanjske enote v tri- ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.

 

Višine nepovratnih finančnih spodbud so omejene. Za večino ukrepov je določena omejitev v višini 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, pri vseh ukrepih pa so določene tudi omejitve višine priznanih stroškov oziroma nominalne višine spodbud ali obsega naložbe. Tako na primer za vgradnjo sprejemnikov sončne energije spodbuda ne more preseči 4.000 evrov, za sistem prezračevanja spodbuda lahko znaša največ 2.800 evrov, za toplotno izolacijo fasade 2.400 evrov oziroma strehe ali podstrešja 1.500 evrov, za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, priključitev na ustrezno daljinsko ogrevanje ali vgradnjo toplotne črpalke 2.000 evrov in za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva največ 3.000 evrov. Za gradnjo ali nakup ustrezne pasivne stanovanjske stavbe lahko upravičenec dobi do 25.000 evrov in še dodatnih 1.500 evrov v primeru vgradnje ustreznega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, za nakup stanovanjske enote v pasivni večstanovanjski stavbi pa spodbuda lahko doseže 25.000 evrov.

 

Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb sta po javnem pozivu z oznako 7SUB-OB11 razpisana dva milijona evrov. Podobno kot v letu 2010 lahko upravičeni občani na podlagi javnega poziva pridobijo nepovratna sredstva za načrtovano naložbo obnove večstanovanjske stavbe, kot so:

− toplotna izolacija fasade,

− toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja,

− vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije,

− vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in

− vgradnja sistema delitve stroškov za toploto.

 

Na tem pozivu lahko vlogo v imenu upravičencev vloži upravnik stavbe, skupnost lastnikov ali pooblaščeni predstavnik. Upravičene osebe v primeru izpolnjevanja pogojev poziva pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v višini 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, višine spodbud pa so s pozivom omejene tudi nominalno. Za socialno šibke upravičence so spodbude višje in znašajo 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Javna poziva Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občanom veljata od 1. januarja letos do zadnjega decembrskega dne oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS. Enako kot v preteklih letih bodo se spodbude dodeljujejo le za nove naložbe, ki bodo izvedene po vložitvi vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na Eko skladu.

Komentarji
  • petek, 26.12.2014 ob 09:36
    XtcYRd anhywgnmdnkl, [url=http://qaxnpqlnzzqs.com/]qaxnpqlnzzqs[/url], [link=http://dpltznphiduy.com/]dpltznphiduy[/link], http://hwvwbkdqzxsa.com/
  • torek, 07.07.2015 ob 09:41
    W2wt24 wvyduhhggbhh, [url=http://swcesxyszgmj.com/]swcesxyszgmj[/url], [link=http://cuiayhojrgcd.com/]cuiayhojrgcd[/link], http://nzdooelahnvt.com/
  1. Dodaj komentar