(foto: osebni arhiv Vlaste Tifengraber)
Razpisi Eko sklada

Nepovratne finančne spodbude le za lesena okna

Razpisi Eko sklada - petek, 14.01.2011 ob 00:00
Avtor: Peter Mirkovič

Ljubljana - Eko sklad bo letos iz sredstev, ki jih zbira na podlagi energetskega zakona in uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, občanom ponudil nepovratne finančne spodbude v skupni višini 12 milijonov evrov. Večja sprememba v primerjavi z letom 2010 je omejitev spodbud pri zamenjavi zunanjega stavbnega pohištva, tako da bodo do sredstev upravičeni le investitorji v lesena okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve.  

To so sporočili iz Eko sklada, katerega program je potrdila vlada konec minulega leta.

Investitorji, ki bodo vgrajevali okna iz PVC-profilov, torej letos ne bodo dobili nepovratnih sredstev tega sklada. Omeniti velja, da večina takšnih oken v ponudbi na slovenskem trgu izpolnjuje energetske zahteve glede učinkovitosti, ob tem pa so tudi precej cenejša kot tista okna z lesenimi okviri, ki izpolnjujejo energetske standarde. Tudi zato sta se kar dve petini vseh prosilcev za nepovratna sredstva lani odločili, da bosta vgrajevali okna s plastičnim profilom, čeprav je Eko sklad namenjal za vgradnjo energetsko učinkovitih oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev z lesenim okvirom kar dvakrat večjo nepovratno finančno spodbudo.

Direktor Eko sklada Franc Beravs pojasnjuje: »Okna, izdelana iz PVC-profilov, so danes bistveno cenejša kot okna, izdelana iz lesa, hkrati pa skoraj celotna ponudba teh oken izpolnjuje razpisne zahteve energijske učinkovitosti, tako da je bil namen spodbud v smislu znižanja cen na trgu in izboljšanja energijske učinkovitosti produktov v tem segmentu že dosežen. Občani se predvsem zaradi višje investicije in s tem povezane daljše vračilne dobe investiranega ukrepa z vidika prihranka energije le redko odločajo za vgradnjo lesenih oken. To pa je dodaten razlog upravičenosti spodbujanja tega ukrepa.«

Odločitev je skladna tudi z nacionalno politiko lesa, ki je bila sprejeta v državnem zboru; les oziroma gozdovi namreč predstavljajo ponor CO2. Dolgoročno bo operativni program za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov v celotno bilanco emisij vključeval tudi ogljik, ki je vezan v lesenih izdelkih, saj predstavlja bistveni zamik pri sproščanju CO2 v ozračje. Zato je smiselno spodbujati tudi povečevanje vgradnje tovrstnih izdelkov, njihovo uporabo, kakovost in trajnost, dodaja Beravs. Ne nazadnje se pri proizvodnji kubičnega metra PVC-materiala, katerega surovina je fosilnega izvora, v ozračje spusti skoraj 5 ton CO2, pri aluminiju pa več kot 25 ton. Nasprotno pa kubični meter lesa med nastajanjem in fotosintezo veže 0,9 tone CO2, izdelek v uporabi pa nadaljnje 1,1 tone, torej kubični meter lesenega izdelka zmanjša količino CO2 v ozračju za 2 toni. Za izdelavo lesenih oken je potrebne kar sedemkrat manj energije kot za izdelavo PVC-oken, katerih energijska bilanca in ocena izdelka v njegovem življenjskem krogu sta bistveno slabši od lesenih. Leseni izdelki so trajnejši, imajo daljšo življenjsko dobo, kar pomeni, da med dolgoletno uporabo skladiščijo CO2 in tako pripomorejo k njegovemu znižanju v ozračju, opozarjajo na strokovne argumente v Eko skladu.

Od skupno 12 milijonov evrov, namenjenih nepovratnim finančnim spodbudam investitorjem, bo letos Eko sklad večino denarja, to je deset milijonov evrov, namenil spodbujanju izvedbe različnih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- ali dvostanovanjskih stavbah oziroma posameznih stanovanjih na javnem pozivu 6SUB-OB11. Ukrepi, za katere bodo občani lahko pridobili nepovratne finančne spodbude, so naslednji:

− vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

− vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso,

− vgradnja toplotne črpalke,

− prva vgradnja centralnega ogrevanja pri obnovi stavbe in priključitvi na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,

− vgradnja lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stavbe,

− toplotna izolacija fasade pri obnovi stavbe,

− toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi stavbe,

− vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka,

− gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe,

− nakup stanovanjske enote v tri- ali večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.

Višine nepovratnih finančnih spodbud so omejene. Za večino ukrepov je določena omejitev v višini 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, pri vseh ukrepih pa so določene tudi omejitve višine priznanih stroškov oziroma nominalne višine spodbud ali obsega naložbe. Tako na primer za vgradnjo sprejemnikov sončne energije spodbuda ne more preseči 4.000 evrov, za sistem prezračevanja spodbuda lahko znaša največ 2.800 evrov, za toplotno izolacijo fasade 2.400 evrov oziroma strehe ali podstrešja 1.500 evrov, za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso, priključitev na ustrezno daljinsko ogrevanje ali vgradnjo toplotne črpalke 2.000 evrov in za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva največ 3.000 evrov. Za gradnjo ali nakup ustrezne pasivne stanovanjske stavbe lahko upravičenec dobi do 25.000 evrov in še dodatnih 1.500 evrov v primeru vgradnje ustreznega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, za nakup stanovanjske enote v pasivni večstanovanjski stavbi pa spodbuda lahko doseže 25.000 evrov.

Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb sta po javnem pozivu z oznako 7SUB-OB11 razpisana dva milijona evrov. Podobno kot v letu 2010 lahko upravičeni občani na podlagi javnega poziva pridobijo nepovratna sredstva za načrtovano naložbo obnove večstanovanjske stavbe, kot so:

− toplotna izolacija fasade,

− toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja,

− vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije,

− vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov in

− vgradnja sistema delitve stroškov za toploto.

Na tem pozivu lahko vlogo v imenu upravičencev vloži upravnik stavbe, skupnost lastnikov ali pooblaščeni predstavnik. Upravičene osebe v primeru izpolnjevanja pogojev poziva pridobijo pravico do nepovratnih sredstev v višini 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, višine spodbud pa so s pozivom omejene tudi nominalno. Za socialno šibke upravičence so spodbude višje in znašajo 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Javna poziva Eko sklada za nepovratne finančne spodbude občanom veljata od 1. januarja letos do zadnjega decembrskega dne oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS. Enako kot v preteklih letih bodo se spodbude dodeljujejo le za nove naložbe, ki bodo izvedene po vložitvi vloge za pridobitev nepovratnih sredstev na Eko skladu.

Komentarji
 • petek, 18.07.2014 ob 21:31
  Xj74k7 Im obliged for the article post.Really thank you! Cool.
 • sobota, 19.07.2014 ob 04:03
  FTelWH wow, awesome article post. Awesome.
 • nedelja, 12.10.2014 ob 08:47
  a few nice spoilers rseleed, a good one at 15, mims in.i really like these podcasts, even thou they have more questions then answers,.to me it seems out off the 2 is the head Men. always asking. i have to wonder about whos writing the shows, i only say this as writing scripts u will see are done by not the same persons, but more then 10, so i guess these have a guide line to what to work with.
 • torek, 14.10.2014 ob 00:28
  It seems that they were making it clear that the smoke mostenr is what killed the pilot at least in my head there is only one mysterious mostenr now. They also explained that the mostenr has a temper, which could explain why it killed the pilot when hewas giving the losties info on where they might be as he was explaining what he knew?Any thoughts?
 • četrtek, 16.10.2014 ob 11:40
  Crazy idea: Could Eyepatch be the guy pulling the stgrnis of the smoke monster? He notices people in the Pearl station watching him, so he somehow sends out Smokey to kill them. The first person Smokey finds is Eko, so Eko gets smashed.An alternative theory that I posted on another thread: There seem to be two smoke monsters, a big one and a little one. Granted, we've never seen them both on-screen at the same time, but Big Smokey is so much bigger than Little Smokey that I doubt they're the same creature. Mama and baby, perhaps? Which could explain why Mama Smokey killed Eko it mistakenly thought that Eko was a threat to its young.Or, to combine both theories, Eyepatch controls both of them. Little Smokey is a scout possibly one of many sent to locate the people in the Pearl, and Big Smokey is the muscle sent to kill them. Big Smokey didn't finish the job, but hey, how smart can a blob of smoke be?Just to play with this some more: What if the purpose of the magnetic field in the Swan station was to be a cage for a Really, Really Big-Ass Smokey? After all, how could a creature seemingly made of amorphous smoke hold itself together except magnetically? Which would make magnetism the only way to keep it confined. So there might be a King Kong Smokey loose now. It's currently off wreaking havoc on the Other Others, or maybe it's in a love-nest with Rousseau, but when it's done with whatever it's currently doing, it may be back http://ytxzis.com [url=http://srintegzpx.com]srintegzpx[/url] [link=http://spqxtxdq.com]spqxtxdq[/link]
 • sobota, 18.10.2014 ob 22:30
  he saw light in the monster when eko saw dark. Still not sure who is a dakrer character with locke's recent marijuana flashback and it seems like he didn't kill that kid, but maybe locke had been going about atoning for his sins, while eko told the smoke monster outright that he felt he had done nothing wrong. And what happened then? Now if there is some crazy man with an eyepatch or anyone else, it seems that the smoke montser is claimed to be a machine of some sorts that someone is controlling, so obviously all our losties are being conditioned here for some kinda reason right?So I guess jack did save lockes life when it grabbed him. And it chooses to show light or dark. It's just interesting the forces behind the scenes that are choosing the fates of our losties.and i am the only that thinks that the whole thing with jack is just a game. Like Juliet is in on it, and they are further just trying to break' jack. Henry gale probably doesn't even have a tumor. He has shown no kinda of signs of any illness. especially if he needs it so bad. and what happened to the island healing people? he said he's never leaving the island, so going back to the real world doesn't seem plausible.
 • ponedeljek, 20.10.2014 ob 20:15
  okay this would be my first comment ever on this site. so here goes the Black smoke could be a cloud of nano rootbs that gained self-awareness, and we only really saw it after the Swan had the whole incident that made the plane crash, also, the dharma symbol is on the Plane itself meaning that it was PLANNED that it would crash let me get back to the black smoke nano bots whatever it is. i think that the reason that Jacks father was gone was because it took his body from the casket in some way, Ekos brother, and boone, from his grave i do not see the resemblance to the bible, they removed the boulder. also,the whole hatch system on the island could have been to keep the black smoke in check i dont necessarily believe this next theory but i think that the islands healing propertys could come from the radiation leak or whatever it was, and apparently when the plane crashed a precog prophesized the end of the world in 108 days im so sorry for this being more of a rant or rambling on about random things, however, this is something you might want to chew on for a while ^^ http://fqhprqsbg.com [url=http://cxaaiqkcrwj.com]cxaaiqkcrwj[/url] [link=http://prdhuyfkcef.com]prdhuyfkcef[/link]
 • ponedeljek, 29.12.2014 ob 17:37
  t9fkqW kdbisjhklsho, [url=http://pvlzyrctwmpj.com/]pvlzyrctwmpj[/url], [link=http://ueqnemykukzf.com/]ueqnemykukzf[/link], http://orkdsbgnusav.com/
 • torek, 23.06.2015 ob 21:36
  a1Yw2Z yovdhhwthjyu, [url=http://svixbrivqmgt.com/]svixbrivqmgt[/url], [link=http://diojdmlhairc.com/]diojdmlhairc[/link], http://qqshgfgzzguf.com/
 • nedelja, 08.11.2015 ob 19:10
  NY5JFx I truly appreciate this blog article.Really thank you! Fantastic.
 • petek, 01.01.2016 ob 16:28
 1. Dodaj komentar