Razpisi Eko sklada

Trojna zasteklitev? Ni vedno nujna

Razpisi Eko sklada - sreda, 11.08.2010 ob 00:00
Avtor: Peter Mirkovič

Čeprav je Eko sklad dobesedno zasut z vlogami za nepovratna sredstva, nekateri še ugibajo, ali bi se odločili za, na primer, energijsko varčnejša okna z odlično trojno zasteklitvijo, ki jo priporočajo številni ponudniki na domačem trgu. Toda tehnologija izdelave oken je v minulih letih tako napredovala, da pogojem iz javnega poziva v večini primerov zadostijo tudi okna z dvojno zasteklitvijo. Poglejmo primer.

Ključne besede: energijsko varčna hiša

Prejeli smo pripombo enega od možnih vlagateljev, ki meni, da so merila iz javnega poziva, ki vlagateljem omogoča pridobitev nepovratnih državnih sredstev, »prestroga«. Po njegovem izračunu bi moral vgraditi okna s trojno zasteklitvijo, kar naložbo podraži natančno v razmerju, kolikor je v ceni razlike med okni z dvojno in trojno zasteklitvijo, »kar skoraj ustreza tudi višini nepovratnih sredstev, ki jih zagotavlja Eko sklad«, piše o pomislekih potencialni vlagatelj.

Odgovarja Vesna Črnilogar iz Eko sklada: »Merila energijske učinkovitosti oken so primerna, saj ne izključujejo možnosti vgradnje zunanjega stavbnega pohištva z dvojno zasteklitvijo. Na spletni strani Eko sklada vsakdo lahko preveri, katera okna ustrezajo razpisnim pogojem za pridobitev nepovratnih sredstev. Ponudba takšnih oken je na slovenskem trgu pestra, kar je razvidno iz seznama teh oken, ki je objavljen na spletnih straneh Eko sklada. Torej pogojem iz javnega poziva ustrezajo tudi okna z dvojno zasteklitvijo; običajno gre za okna z okvirji iz plastične mase z vgrajenimi termo distančniki, ki omogočajo večjo toplotno izolacijo oziroma manj toplotnih izgub.«

Mnogi proizvajalci in ponudniki energijsko varčnih oken namreč najraje ponujajo okna s trojno zasteklitvijo, ki so seveda najdražja in, roko na srce, tudi zagotavljajo najboljšo toplotno izolacijo v mrzlih zimskih dneh. »Četudi zunanja temperatura zraka pade globoko pod ničlo, na notranji strani trojne zasteklitve nikoli ne izmerimo manj kot 18 stopinj in zato vlaga ne kondenzira na takšni trojni zasteklitvi. Ta je še posebej primerna, ko gre za velike površine zasteklitve prostorov,« pojasni Vesna Črnilogar.
Če strnemo: ponudniki oken priporočajo trojno zasteklitev, ker bi takšna okna radi prodali ob zagotovljeni pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada, ki kupcu zniža ceno za četrtino, s čimer neposredno pravzaprav ne zavajajo kupcev, slednji pa bi si ob natančnih izračunih lahko izbrali cenejša in – skladno s pogoji iz javnega poziva – tudi energijsko dovolj učinkovita okna. In še o (ne)primernosti pogojev iz javnega poziva za pridobitev nepovratnih sredstev: dvojna zasteklitev oken na velikih površinah bi pozimi zahtevala izdatnejše ogrevanje prostorov, poleti pa bi lastnik takšnih oken potreboval klimatsko napravo in s tem vklopil dodatnega »požeruha« energije. »Dodatna raba električne energije z vklopom klimatske naprave ni učinkovit ukrep varčne rabe energije,« pristavi Črnilogarjeva.

Če hoče vlagatelj pridobiti nepovratna sredstva, mora torej natančno prebrati merila iz javnega poziva in preveriti ponudbo pri več kot enem ponudniku energijsko varčnih oken, da bo našel pravo razmerje med ceno in zagotovljeno energijsko učinkovitostjo.

Energijsko učinkovito okno

Za energijsko učinkovito okno se tako šteje tisto, ki izpolnjuje naslednje kriterije:

- toplotna prehodnost (Uw) okna v celoti (zasteklitev in okvir skupaj) morata biti manjša ali enaka 1,2 W/m2K

Kriterije za energijsko učinkovito okno dosegajo predvsem okna z zasteklitvijo, polnjeno (v medstekelnem prostoru) z inertnim plinom in z nizkoemisijskim nanosom na notranjem steklu. Taka okna imajo skoraj trikrat manjšo toplotno prehodnost v primerjavi z vezanimi okni ali »termopan« okni (dvojna fiksna zasteklitev, polnjena z zrakom).

Komentarji
  1. Dodaj komentar