Simbolična slika (foto: Dokumentacija Dnevnika)
Razpisi Eko sklada

Eko sklad lahko olajša okoljske naložbe

Razpisi Eko sklada - ponedeljek, 16.08.2010 ob 00:00
Avtor: Vlasta Tifengraber

Eko sklad ima tudi trenutno razpisanih več javnih pozivov za kreditiranje in sofinanciranje okoljskih naložb. Kandidirajo lahko tako pravne osebe in samostojni podjetniki kot zasebniki, ki niso registrirani za poslovne in proizvodne dejavnosti.

Ugodna posojila in sofinanciranja

Predmet prvega poziva številka 44PO10 so krediti za okoljske naložbe v skupni vrednosti 20 milijonov evrov. Možni kandidati so občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki. Kreditirane bodo naložbe, ki bodo omogočale zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Prednost bodo imeli projekti izgradnje ali rekonstrukcije ekološko ustreznih sistemov za ogrevanje in hlajenje prostorov, postavitev ali rekonstrukcija objektov in naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in ukrepi, ki bodo omogočali učinkovitejšo rabo energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih.

Odvisno od vrste naložbe bo sklad kreditiral projekte največ devetdesetodstotno, glede na priznane stroške projekta. V nekaterih primerih, kot je zamenjava tehnoloških linij, proizvodnih strojev in naprav, kjer prihranek energije ni edini cilj naložbe, bo sklad sodeloval le delno. Pogoj za sodelovanje na razpisu je, da objekti in naprave, ki se bodo gradili ali postavljali s pomočjo Eko sklada, ne smejo biti namenjeni prodaji na trgu.

Kot posebno zanimivost v okviru omenjenega razpisa za kreditiranje omenimo možnost nakupa novih vozil na električni ali hibridni pogon. Do 80 odstotkov lahko sklad kreditira naložbe, ki so namenjene zmanjšanju onesnaževanja ozračja in učinkovitemu gospodarjenju z odpadki. Projekti, katerih osnovni namen je varovanje voda, so prav tako predmet razpisa. Do 50 odstotkov pa bo sklad sodeloval pri kreditiranju odvajanja odpadnih vod in oskrbe s pitno vodo. Višine mogočih posojil so različne v razponu od 40.000 evrov do kar dva milijona evrov za velike naložbe. Poudariti je treba, da je na razpisu mogoče sodelovati le s projekti, ki še niso izvedeni, noben dokument in dovoljenje pa ne smeta biti iz obdobja pred letom 2008.

Pomoč ni namenjena le podjetjem

Vloge za pridobitev posojil se bodo ocenjevale s točkami, glede na splošne okoljske kriterije, ustreznost tehnoloških rešitev in stopnjo ogroženosti okolja, kjer bo projekt izveden.

Vloge je treba oddati najkasneje do 20. decembra 2010, v primeru predčasne porabe sredstev pa bo aktualnost poziva prenehala že prej.

Občanom posameznikom je namenjen javni poziv 43OB10. Predmet je kreditiranje vgradnje sodobnih naprav in sistemov ter izrabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode, vgradnja toplotnih podpostaj ali postaj za priklop na toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja, vgradnja sistemov rekuperacije. Prav tako pridejo v poštev sistemi, ki izrabljajo geotermalno in nekatere druge vire energije. Izkoristiti velja možnost kreditiranja kurilnih naprav na lesno biomaso in takšnih za sodobno in učinkovito pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vetra ali vode. Pomoči so lahko deležni tudi občani, ki bi želeli zmanjšati toplotne izgube v svojih stanovanjskih zgradbah. Ugodno so lahko kreditirani tudi novi nizkoenergijski in pasivni stanovanjski objekti. Vrednost razpisa za kreditiranje občanov je 12 milijonov evrov.

Pogoji sodelovanja so zelo natančno določeni

Morda še bolj ugodna in zanimiva sta aktualna razpisa 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10 za nepovratne finančne spodbude ob novih naložbah za rabo obnovljivih energetskih virov in večjo energijsko učinkovitost tako eno- kot večstanovanjskih zgradb. Gre za nakup in namestitev sprejemnikov sončne energije, hranilnikov toplote, kurilnih naprav na lesno biomaso, toplotnih črpalk in podobnih naprav.

Sklad v okviru omenjenih javnih pozivov omogoča še kreditiranje in nepovratno sofinanciranje različnih drugih projektov. Natančen seznam in pogoje sodelovanja si je mogoče ogledati na njihovi spletni strani, konkretne informacije pa dajejo tudi po telefonu, pisno in po elektronski pošti.

Komentarji
  • ponedeljek, 19.01.2015 ob 12:42
    i9JQjo etpijbeadbiw, [url=http://gbzlnaabocxq.com/]gbzlnaabocxq[/url], [link=http://ewgvilgucjkk.com/]ewgvilgucjkk[/link], http://nyjlvlpbgflu.com/
  1. Dodaj komentar