Razpisi Eko sklada

Ko v vlogi piše »ena fasada, en komad«, nepovratna sredstva odpihne

Razpisi Eko sklada - petek, 27.08.2010 ob 00:00
Avtor: Peter Mirkovič

Letošnji javni poziv je gotovo bolj razumljiv, prijaznejši vlagateljem kot prejšnji. »Vlagatelj mora priložiti manj dokumentov kot prej,« se strinja Vesna Črnilogar iz Eko sklada, vendar takoj doda, da pa morajo biti k vlogi priloženi vsi dokumenti, tako kot za posamezen ukrep določa javni poziv. Če temu ni tako …

Ključne besede: energijsko varčna hiša

»Vlagatelj mora vlogi priložiti originalni predračun s popisom materiala in del, ki so predmet naložbe, in pod katerega se podpiše izvajalec del, saj je to glavna podlaga za določitev priznanih stroškov naložbe in s tem višine nepovratne finančne spodbude. Vlagatelj mora priložiti tudi fotografije dela stavbe, na kateri namerava izpeljati naložbo. Za hitrejšo odobritev vloge za nepovratna sredstva je smotrno, če predračun vsebuje specifikacijo storitev in opreme, ki je dovolj podrobna, da na Eko skladu nimamo pomislekov, ko ugotavljamo upravičene stroške naložbe,« pojasnjuje Črnilogarjeva tisto, »kar tudi v javnem pozivu natančno piše«.

Kajti ekipa Eko sklada mora ugotavljati priznane stroške naložbe. V primeru, da bi nekdo v vlogi zapisal, da gre za opremo za solarno ogrevanje vode in stanovanja v višini 15.000 evrov – to ni verodostojen podatek, saj bi lahko v navedenem znesku »skril« tudi plinski kotel, za katerega nepovratna sredstva niso namenjena. Med vlogami, ki jih obravnava omenjeni sklad, najdemo tudi takšno, v kateri je zapisan en sam podatek: fasada, 1 komad. »Iz takšnega podatka ne moremo razbrati niti površine niti debeline izolacijskega materiala. Zahtevati moramo dopolnitev, za to pa gre precej dodatnega časa naše ekipe, zasute z množico vlog upravičencev,« razlaga Črnilogarjeva.

Skratka, v vlogi morajo biti – skladno z razpisnimi pogoji – navedeni vsi nujni podatki, od tipa sončnega kolektorja do njegove kvadrature, vrste hranilnika, njegove prostornine in vseh stroškov skupaj; od stroškov opreme in materiala za povezavo do stroškov dela. V vlogi morajo biti podrobno navedeni prav vsi potrebni stroški za načrtovano naložbo. In še v tem primeru, četudi je vloga popolna, strokovnjaki Eko sklada opazijo tako pomembno pomanjkljivost, kot je previsoka cena opreme. »Kot potrošniki znamo nakupovati dobra in poceni živila ali čevlje, vedno znova pa presenča, da nekateri še nasedajo dobaviteljem energijsko varčne opreme, ki ima kljub konkurenčnemu trgu previsoko ceno ob ponujeni kakovosti opreme,« je začuden Franc Beravs, direktor Eko sklada.

Po njegovem mnenju naj bi vlagatelji preverili cene enake ali podobne opreme pri več ponudnikih. Ti namreč znajo tudi pojasniti, zakaj je katera oprema kljub višji ceni učinkovitejša, bolj varčna. Če to seveda hočejo. A bi morali, ker jih k temu sili konkurenčna tekma na trgu.
 

Komentarji
 • ponedeljek, 04.08.2014 ob 04:52
  6z4Kdg Fantastic article.Thanks Again. Fantastic.
 • torek, 05.08.2014 ob 06:29
  aruVpz Awesome blog post. Cool.
 • sreda, 21.01.2015 ob 12:52
  6MIvQq xzozoojoljve, [url=http://gfihokqjifoo.com/]gfihokqjifoo[/url], [link=http://dpbvpuqgvsxc.com/]dpbvpuqgvsxc[/link], http://jmgilosriksd.com/
 • sreda, 01.02.2017 ob 02:59
  529MMZ Just Browsing While I was browsing today I noticed a great post about
 • nedelja, 19.03.2017 ob 06:03
  Uneelibvable how well-written and informative this was.
 • petek, 14.04.2017 ob 01:37
  Begun, the great internet edacotiun has.
 • sobota, 15.04.2017 ob 00:00
  I dind't know where to find this info then kaboom it was here. http://cwvjadvhcxj.com [url=http://tiythue.com]tiythue[/url] [link=http://cxcplfcz.com]cxcplfcz[/link]
 • sobota, 15.04.2017 ob 22:43
  What a joy to find such clear thknniig. Thanks for posting!
 • nedelja, 16.04.2017 ob 11:57
  Surripsingly well-written and informative for a free online article. http://pjazseqfq.com [url=http://mrgacxabrw.com]mrgacxabrw[/url] [link=http://ztenlfvgbph.com]ztenlfvgbph[/link]
 1. Dodaj komentar