Razpisi Eko sklada

Seznam dobaviteljev olajšuje potrjevanje vlog

Razpisi Eko sklada - sobota, 09.10.2010 ob 00:00
Avtor: vč

Na spletni strani Eko sklada sta v rubriki Nepovratna sredstva 2010 objavljena dva še odprta javna poziva za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10. Na istem mestu je dostopna tudi celotna dokumentacija za prijavo.

Ključne besede: energijsko varčna hiša

Poleg tega so v pomoč občanom, ki se odločajo za naložbe zamenjave zunanjega stavbnega pohištva ali vgradnje novega ogrevalnega sistema na obnovljiv vir energije, na voljo tudi seznami stavbnega pohištva, kotlov na lesno biomaso in toplotnih črpalk, ki izpolnjujejo z javnima pozivoma zahtevane tehnične karakteristike za pridobitev nepovratne finančne spodbude Eko sklada. V preteklosti se je ideja o pripravi takšnih seznamov na Eko skladu porajala ob pregledovanju obširnih baz podatkov s tehničnimi karakteristikami kotlov na lesno biomaso, objavljenih na spletnih straneh avstrijske in nemške banke, ki prav tako dodeljujeta državne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije.

Strokovnjaki Eko sklada so se pri pripravi letošnjih javnih pozivov za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud še posebej potrudili in pripravili dokumentacijo za prijavo na javni poziv, da bo ta čim bolj prijazen občanu. Že pred objavo javnega poziva je Eko sklad začel pozivati dobavitelje omenjenih naprav in opreme k predložitvi ustreznih meritev in izračunov oziroma merilnih poročil. Potrebno dokumentacijo je na Eko sklad posredovala večina dobaviteljev omenjenih naprav in opreme, ki so s tem svojim strankam olajšali postopek za pridobitev nepovratnih sredstev. To namreč pomeni, da občanu, ki se odloča za naložbo, s katero bo zmanjšal rabo energije ali izkoriščal obnovljivi vir energije, za te naprave in opremo k vlogi ni potrebno prilagati prospektov proizvajalcev za zamenjavo oken in obsežnih merilnih poročil, ki sicer izkazujejo skladnost kotlov na lesno biomaso ali pa toplotnih črpalk s kriteriji javnega poziva.

Na Eko skladu razpolagajo tudi z obširno bazo proizvajalcev in dobaviteljev zunanjega stavbnega pohištva, to je oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, kajti ti so se zelo prijazno in v velikem številu odzvali pozivu Eko sklada. Vendar je zato nastal zelo obširen seznam, ki je na prvi pogled zelo zahteven za pregledovanje. Kljub temu lahko občan seznam - morda tudi ob telefonski pomoči svetovalca Eko sklada - pozorno in natančno pregleda, tako da mu bo v pomoč pri dokončni odločitvi oziroma izbiri vrste in tipa stavbnega pohištva ter ustreznega dobavitelja.

Tudi seznamov ustreznih kotlov in kaminov za centralno ogrevanje na lesno biomaso, to je na sekance, polena ali pelete, ni bilo težko oblikovati, saj je podoben seznam nastajal najprej za potrebe interne uporabe s strani obdelovalcev vlog že pri izvajanju javnega poziva Eko sklada za dodeljevanje nepovratnih sredstev v letu 2009. Potrebno pa je bilo preveriti skladnost podatkov o proizvajalcu, oznaki in moči naprave z nekoliko spremenjenimi kriteriji novih javnih pozivov, in dodanih je bilo nekaj novih naprav, predvsem kaminov, ki tudi izpolnjujejo zahtevane kriterije.

Veliko več težav pa je s pridobivanjem tehničnih podatkov, ki izkazujejo ustreznost toplotnih črpalk. Na Eko skladu ugotavljajo, da dobavitelji toplotnih črpalk ne razpolagajo z ustreznimi merilnimi poročili, ki bi bila izdelana pri neodvisnih evropskih inštitucijah, akreditiranih za izvajanje meritev skladno s standardoma EN 14511 oziroma EN 255/3. Javni poziv Eko sklada omogoča, da v kolikor dobavitelj toplotne črpalke ne razpolaga z ustreznim poročilom oziroma v kolikor grelno število toplotne črpalke ni podano pri pogojih, navedenih v javnem pozivu, lahko potrditev ustreznosti posameznega tipa toplotne črpalke pridobi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Vendar se za tak postopek dobavitelji ne odločajo oziroma v pregled ne posredujejo vseh potrebnih podatkov, s tem pa kupcem teh naprav pri pridobivanju nepovratnih sredstev povzročajo precej težav in nemalo slabe volje.

Vsi navedeni seznami opreme in naprav se ves čas dopolnjujejo, dopolnitve pa sproti objavljajo na navedenih spletnih straneh Eko sklada. Ob tem je treba poudariti, da seznami po vsebini predstavljajo pripomoček, ki olajšuje izbiro investitorjem in hkrati zagotavlja hitrejšo obravnavo vlog, s katerimi se ukvarja ekipa Eko sklada. Vendar ti seznami niso zavezujoči, investitor se lahko odloči za katero koli drugo napravo, opremo ali pohištvo, za katero izkaže izpolnjevanje pogojev javnega poziva. Zato na Eko skladu občane opozarjajo, da se v teh primerih obrnejo na proizvajalce ali dobavitelje in ustrezno dokumentacijo priložijo k vlogi za dodelitev nepovratne finančne spodbude.

Komentarji
  • petek, 18.07.2014 ob 11:19
    fxRhag Very informative article post.Thanks Again. Want more.
  • torek, 13.01.2015 ob 22:57
    FoGZba gmxavinbxvmf, [url=http://cwnlchuhfaqi.com/]cwnlchuhfaqi[/url], [link=http://dhqjgxvsxsmf.com/]dhqjgxvsxsmf[/link], http://iqmtjjtjejfw.com/
  1. Dodaj komentar