(foto: pm)
Razpisi Eko sklada

Vlogi sledi odločba v štirih mesecih

Razpisi Eko sklada - torek, 16.11.2010 ob 00:00
Avtor: pm

Ljubljana - Eko sklad je 21. maja letos objavil tri javne pozive za dodeljevanje nepovratnih sredstev občanom za različne naložbe rabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v stanovanjskih stavbah; na voljo je bilo 18 milijonov evrov. Prvi javni poziv 3SUB-OB10 je bil že zaključen, in sicer 31.7.2010, medtem ko sta javna poziva 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10 še vedno odprta. Zaključena bosta konec tega leta, tako da občani, ki so se odločili izvajati tovrstne naložbe, še vedno lahko oddajo vlogo za pridobitev nepovratne finančne spodbude, in sicer preden začnejo z izvedbo naložbe.  

 

Vesna Črnilogar iz Eko sklada pravi, da je sklad doslej pregledal približno polovico prispelih vlog državljanov: »Do 15. novembra je Eko sklad na vse tri javne pozive prejel 16.865 vlog, od tega je bilo doslej pregledanih več kot 8.000 vlog. Ker je vlog občanov bistveno več, kot je bilo ocenjeno v letošnjem programu za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud, ki ga je potrdila tudi Vlada RS, obdelava vlog poteka počasneje, kot je bilo predvideno. Trenutno mora vlagatelj na odločbo in pogodbo za dodelitev pravice do nepovratne finančne spodbude za popolno vlogo čakati štiri mesece. Obdelavo vlog dodatno upočasnijo nepopolne vloge. Več kot polovico vlagateljev je namreč potrebno pozivati k predložitvi manjkajoče dokumentacije.«

 

Prvi poziv

Prvi javni poziv z oznako 3SUB-OB10 je bil namenjen vsem tistim občanom, ki so v obdobju po 9. oktobru 2009, kar je po zaključku javnega razpisa 1SUB-OB08, in do 21. maja letos, ko je bil objavljen javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove naložbe, v ali na stanovanjsko stavbo vgradili solarni ogrevalni sistem, namestili sodobno kurilno napravo za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ustrezno toplotno izolirali celotno fasado ali zamenjali zunanje stavbno pohištvo z novim, ustrezno energijsko učinkovitim stavbnim pohištvom.

Do zaključka javnega poziva je na ta javni poziv pravočasno prispelo 4.265 vlog. Doslej je bilo pregledanih skoraj 3.700 vlog, podpisanih je bilo 2.544 pogodb o dodelitvi pravice do nepovratnih finančnih spodbud v skupnem znesku več kot 2,25 milijona evrov, izplačanih pa 2,2 mio evrov nepovratnih sredstev. Na podlagi že obdelanih vlog na Eko skladu ugotavljajo, da je največ vlog prispelo za pridobitev nepovratnih sredstev za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva (66 odstotkov), za toplotno izolacijo fasad skoraj 13,5 odstotka, za vgradnjo solarnih ogrevalnih sistemov 13 odstotkov, in 7 odstotkov za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso.

Osrednji javni poziv

Osrednji Javni poziv za nepovratne finančne spodbude 4SUB-OB10 za nove naložbe je namenjen tistim občanom, ki bodo začeli z izvedbo enega ali več od desetih ukrepov, ki so predmet spodbujanja na podlagi javnega poziva. Višina spodbude za posamezne ukrepe, razen za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe ter nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, je omejena na 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Poleg tega je za vsak posamezen ukrep določena omejitev višine spodbude v absolutnem znesku. Višina spodbude za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe je določena glede na izračunani energijski razred in neto ogrevano površino stanovanjske stavbe ter vrsto in volumski delež izolacijskega materiala in ne presega 25.000 evrov. Enaka zgornja omejitev velja za višino spodbude za nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, ki je določena v višini 250 evrov na kvadratnih metrov za največ 100 kvadratnih metrov neto ogrevane površine.

Do 15. novembra je na predmetni javni poziv prispelo skupaj 12.320 vlog, od tega je bilo pregledanih več kot 4.100 vlog, podpisanih je bilo 3.170 pogodb o dodelitvi pravice do nepovratnih finančnih spodbud v skupnem znesku skoraj 4 milijone evrov. Vlagateljem, ki so pravilno in pravočasno zaključili spodbujene naložbe ter predložili ustrezno dokumentacijo o zaključku naložbe, pa je bilo izplačanih več kot 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na podlagi že obdelanih vlog ugotavljamo, da je največ vlog prispelo za pridobitev nepovratnih sredstev za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva (42 odstotkov), za vgradnjo solarnih ogrevalnih sistemov skoraj 17 odstotkov, za toplotno izolacijo fasad več kot 15 odstotkov in manj kot 10 odstotkov za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso, za preostale ukrepe je delež zaprošenih nepovratnih sredstev še manjši.

In poseben poziv

Poseben javni poziv 5SUB-OB10 je namenjen občanom za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost v večstanovanjskih stavbah.

Višina spodbude za vse štiri ukrepe, ki so predmet spodbujanja, je omejena na 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, za vsak posamezen ukrep pa je tudi nominalno določena omejitev višine spodbude. Višjo spodbudo, v višini do 100 odstotkov priznanih stroškov naložbe, lahko pridobijo socialno šibki občani. Pravico do višje spodbude so doslej prejeli štirje socialno šibki občani.

Do 15. novembra je na ta javni poziv prispelo 280 vlog, od tega je pregledanih že več kot 230 vlog, nepovratna finančna spodbuda pa je bila že odobrena za 155 vlog v skupnem znesku skoraj 1,2 milijona evrov. »Na podlagi že obdelanih vlog ugotavljamo, da večina vlagateljev kandidira za pridobitev nepovratnih sredstev za toplotno izolacijo fasad (92 odstotkov), najmanj pa za sistem delitve stroškov za toploto,« je dodala Vesna Črnilogar iz Eko sklada.

 

Komentarji
 • petek, 18.07.2014 ob 15:53
  HW7hkt Wow, great blog post.Really thank you!
 • sreda, 06.08.2014 ob 04:33
  53BYJA Im thankful for the blog.Really looking forward to read more. Great.
 • petek, 30.01.2015 ob 12:04
  fvy0sl gtpudawdjgpk, [url=http://kytibwoqrqos.com/]kytibwoqrqos[/url], [link=http://qzynifseaykz.com/]qzynifseaykz[/link], http://elanlocgxpix.com/
 • ponedeljek, 22.06.2015 ob 16:01
  MNYgf5 aojoxysusluw, [url=http://lshnoscsqgbx.com/]lshnoscsqgbx[/url], [link=http://gffnslnkknlf.com/]gffnslnkknlf[/link], http://ibhgfxhoudts.com/
 1. Dodaj komentar