Eko - Novice http://eko.dnevnik.si Something Testiranje na živalih v EU ostajajo še po letu 2013 http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2342/Testiranje+na+%C5%BEivalih+v+EU+ostajajo+%C5%A1e+po+letu+2013 Fri, 30 Mar 2012 00:00:00 +0200 Mala in srednje velika podjetja ustvarijo več zelenih delovnih mest kot velika podjetja http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2339/Mala+in+srednje+velika+podjetja+ustvarijo+ve%C4%8D+zelenih+delovnih+mest+kot+velika+podjetja Wed, 28 Mar 2012 00:00:00 +0200 Krznarji z oglasom prepričevali, da krzno "varuje okolje" http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2328/Krznarji+z+oglasom+prepri%C4%8Devali+da+krzno+%22varuje+okolje%22 Sat, 24 Mar 2012 00:00:00 +0100 Kmetje in žuželke bodo čez 7 let zakopali bojno sekiro http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2327/Kmetje+in+%C5%BEu%C5%BEelke+bodo+%C4%8Dez+7+let+zakopali+bojno+sekiro Sat, 24 Mar 2012 00:00:00 +0100 V Vuzenici ob čistilni akciji zbirali tudi še uporaben tekstil http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2331/V+Vuzenici+ob+%C4%8Distilni+akciji+zbirali+tudi+%C5%A1e+uporaben+tekstil Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0100 Šole in vrtci že danes čistijo Slovenijo http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2329/%C5%A0ole+in+vrtci+%C5%BEe+danes+%C4%8Distijo+Slovenijo Fri, 23 Mar 2012 00:00:00 +0100 Bogovič: Osredotočiti se moramo na načelo preprečevanja odpadkov http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2323/Bogovi%C4%8D%3A+Osredoto%C4%8Diti+se+moramo+na+na%C4%8Delo+prepre%C4%8Devanja+odpadkov Thu, 22 Mar 2012 00:00:00 +0100 Petra Matos: Ne gre samo za čiščenje, gre za spremembo kolektivne zavesti http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2322/Petra+Matos%3A+Ne+gre+samo+za+%C4%8Di%C5%A1%C4%8Denje+gre+za+spremembo+kolektivne+zavesti Thu, 22 Mar 2012 00:00:00 +0100 Ste že zmanjšali svoj ogljični odtis? Ponovno ga izračunajte! http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2318/Ste+%C5%BEe+zmanj%C5%A1ali+svoj+oglji%C4%8Dni+odtis+Ponovno+ga+izra%C4%8Dunajte Wed, 21 Mar 2012 00:00:00 +0100 Stritih: Višje cene goriv so ključne za znižanje emisij toplogrednih plinov http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2316/Stritih%3A+Vi%C5%A1je+cene+goriv+so+klju%C4%8Dne+za+zni%C5%BEanje+emisij+toplogrednih+plinov Tue, 20 Mar 2012 00:00:00 +0100 Slovenci porabimo 117 litrov vode na dan http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2315/Slovenci+porabimo+117+litrov+vode+na+dan Tue, 20 Mar 2012 00:00:00 +0100 Šokantni rezultati: Mladih skrb za okolje ne zanima http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2312/%C5%A0okantni+rezultati%3A+Mladih+skrb+za+okolje+ne+zanima Sun, 18 Mar 2012 00:00:00 +0100 Vinske mušice, ki se ne morejo pariti, tolažbo najdejo v alkoholu http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2311/Vinske+mu%C5%A1ice+ki+se+ne+morejo+pariti+tola%C5%BEbo+najdejo+v+alkoholu Sun, 18 Mar 2012 00:00:00 +0100 Suša je, z vodnimi viri ravnajte racionalno http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2310/Su%C5%A1a+je+z+vodnimi+viri+ravnajte+racionalno Sat, 17 Mar 2012 00:00:00 +0100 Onesnaženi zrak bo glavni morilec http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2309/Onesna%C5%BEeni+zrak+bo+glavni+morilec Sat, 17 Mar 2012 00:00:00 +0100 Cviček žrtev podnebnih sprememb http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2304/Cvi%C4%8Dek+%C5%BErtev+podnebnih+sprememb Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 +0100 Evropska komisija za usklajeno obračunavanje emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu in gozdarstvo http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2303/Evropska+komisija+za+usklajeno+obra%C4%8Dunavanje+emisij+toplogrednih+plinov+v+kmetijstvu+in+gozdarstvo Tue, 13 Mar 2012 00:00:00 +0100 Lažno zbiranje denarja za čistilno akcijo http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2298/La%C5%BEno+zbiranje+denarja+za+%C4%8Distilno+akcijo Thu, 08 Mar 2012 00:00:00 +0100 Naravni tek ali tek brez tekaških čevljev http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2297/Naravni+tek+ali+tek+brez+teka%C5%A1kih+%C4%8Devljev Thu, 08 Mar 2012 00:00:00 +0100 Jabolko boljše kot skodelica kave? http://eko.dnevnik.si/sl/Novice/2296/Jabolko+bolj%C5%A1e+kot+skodelica+kave Thu, 08 Mar 2012 00:00:00 +0100